BOUWLOGISTIEK

Bouwlogistiek; de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten. Optimalisatie betekent hogere productiviteit, minder verspilling, sneller bouwen met minder overlast en minder uitstoot. 

TNO

TNO heeft berekend dat de kosten van bouwlogistiek 15% bedragen van de bouwsom en dat er tot 30% op kan worden bespaard. Dat betekent dat een besparing van 5% op de bouwsom mogelijk is!
 

Logistisch Bouwen

De Logistisch Bouwen methode richt zich op alle bewegingen die te maken hebben met transport (materialen, materieel) en arbeid (mensen). Aandachtspunten hierbij zijn: wet- en regelgeving, 24/7 planning, communicatie, registratie, veiligheid en milieu.

BLVC+

Logistisch Bouwen omvat de coördinatie van de afspraken en maatregelen uit het BLVC-plan omtrent bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie inclusief minimalisering van de uitstoot

bewegingen

Logistisch Bouwen werkt in drie stappen:
• prognose en planning (vooraf) • beïnvloeden van het logistieke proces (tijdens) • verantwoording aan de hand van verzamelde statistieken (achteraf)

praktijk

De methode is in de praktijk ontwikkeld en heeft zich inmiddels op ruim 300 complexere bouwprojecten bewezen in binnen- en buitenland.

Logistisch Bouwen

richt zich bij het beheersen en minimaliseren van het aantal bewegingen proactief op processturing van ontwerp tot oplevering.

Middels een brede aanpak die gericht is op
•  materialen  •  materieel  •  medewerkers
• maatschappij  •  mindset

Daarbij wordt rekening gehouden met andere (bouw)projecten in de omgeving.

DOWNLOAD DE DIENSTENFOLDER OF KLIK HIER
 

stikstof afvangen

 

Bouwbedrijf VolkerWessels zegt een technologie te hebben ontwikkeld waarmee het praktisch zonder uitstoot van stikstof woningen kan bouwen en andere bouwprojecten kan uitvoeren. Het gaat om een filter waarmee in eerste instantie de stikstofuitstoot van het grote materieel tot wel 99 procent kan worden gereduceerd.  >>>

Content

 

Bouwbedrijf VolkerWessels zegt een technologie te hebben ontwikkeld waarmee het praktisch zonder uitstoot van stikstof woningen kan bouwen en andere bouwprojecten kan uitvoeren. Het gaat om een filter waarmee in eerste instantie de stikstofuitstoot van het grote materieel tot wel 99 procent kan worden gereduceerd.  >>>

Content

 

Bouwbedrijf VolkerWessels zegt een technologie te hebben ontwikkeld waarmee het praktisch zonder uitstoot van stikstof woningen kan bouwen en andere bouwprojecten kan uitvoeren. Het gaat om een filter waarmee in eerste instantie de stikstofuitstoot van het grote materieel tot wel 99 procent kan worden gereduceerd.  >>>